ABOUT

A fisabilillah movement towards a better universe by spreading Islam via social networks.
Full supports from readers needed by doa towards Allah Subhanahu Wa Taala blessed and always grant strengthen, knowledge and istiqamah in this movement. InsyaAllah.

Sebuah gerakan fisabilillah mendestinasikan kebaikan umat sejagat melalui penyebaran Islam melalui laman sosial. Sokongan penuh dari para pembaca agar berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar sentiasa dirahmati dan diberi pinjaman kesihatan, ilmu dan istiqamah dalam perjalanan gerakan dakwah ini. InsyaAllah.

Saya memohon maaf sekiranya ada isi kandungan di dalam mana-mana artikel yang perlu diperbaiki dan ditegur oleh Tuan-tuan Guru, para ilmuwan, para As-Satizah dan lain-lain. Saya sedia menerima segala jenis teguran demi membina dan penambahbaikan dalam usaha kecil ini.

Follow us:
1. Twitter: http://www.twitter.com/socialdakwah

2. Instagram: http://www.instagram.com/socialdakwah

screen-shot-2013-01-28-at-12-53-02-am.png

START BROWSING

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s